Betingelser for brugere

Senest opdateret: September 2022

Health24, vi, vores eller os betyder Passim ApS.

Health24.dk eller Portal betyder websitet, som på nuværende tidspunkt er placeret på URL-adressen www.health24.dk, eller enhver lignende portal, som er ejet og drevet af os, eller enhver anden webside, som vi kan komme til at eje eller drive fra tid til anden med udgangspunkt i disse forretningsbetingelser.

Bruger betyder en person, som bruger www.health24.dk, inklusive dem, som booker tider via Portalen, men eksklusive Klinikkerne og Behandlerne, som indgår en separat aftale med os.

Klinik betyder en klinik, et hospital, et behandlingssted eller en anden sundhedsudbyder, hvor en Behandler er tilknyttet.

Behandler betyder enhver individuel behandler, som har en Profil vist på Portalen.

Brugerkonto betyder en privat side med en samling oplysninger, som en Bruger benytter for at booke ledige tider hos Behandlere.

 

Hvad Jealth24.dk tilbyder

 

Health24.dk giver Brugere mulighed for at søge efter Behandlere og booke ledige tider hos disse Behandlere online på Portalen. Portalen giver også mulighed for at anmelde og bedømme de individuelle Behandlere samt deltage i interaktive sundhedsrelaterede fora.

 

Aktørbeskrivelse

 

Portalen er IKKE en online butik, men en portal, der formidler ledige tider, som en Bruger kan booke online på Portalen. Portalen er formidler og dermed ikke part i de aftaler, herunder priser, som eventuelt indgås mellem en Klinik, en Behandler og en Bruger. Vi har intet ansvar for denne kontakt, tidsforbrug, behandling, betalinger, klager, betalingsbetingelser eller lignende.

Brugeren skal derfor selv afklare alle sager og håndtere alle klager direkte med Klinikkerne og Behandlerne og ikke med os.

Vi kan ikke garantere kvalitet, sikkerhed eller lovlighed af Klinikker og Behandlere. Vi kræver, at alle Behandlere oplyser korrekte aktuelle oplysninger på deres Profiler og holder disse oplysninger opdaterede til enhver tid, men vi kan ikke bekræfte rigtigheden af indholdet på Klinikkernes og Behandlernes Profiler. Vi uploader ikke og inspicerer heller ikke indholdet på deres Profiler.

Det er udelukkende Klinikkernes og Behandlernes ansvar, at den individuelle Behandler er kvalificeret til at udøve de behandlinger, som Behandleren tilbyder på sin Profil. Vi anbefaler, at Brugerne tjekker den individuelle Behandlers faglige kvalifikationer.

En Bruger er ansvarlig for alle omkostninger og forpligtelser, som Brugeren har pådraget sig hos en Klinik eller en Behandler.

En Bruger benytter Portalen på egen risiko. Vi kan ikke garantere søgeresultater på Portalen.

En Bruger skal ikke benytte Portalen for medicinsk rådgivning, men skal besøge en professionel Behandler for rådgivning.

I nødsituationer skal en Bruger kontakte vagtlæger, skadestuer og lignende tjenester.

 

Rettigheder

 

Vi ejer juridisk en række intellektuelle ejendomsrettigheder i relation til Portalen, inklusive:

 

  • alle varemærker, som indeholder ordene ’Health 24’ og alle relaterede logoer
  • databasen
  • design, tekst, blogindlæg og andet indhold på Portalen samt på andre websider, som er associerede med Portalen
  • alle typer software, som er brugt i relation til Portalen, undtagen dem, vi bruger under licens.

 

Brugere skal holde deres loginoplysninger hemmelige. Brugere er ansvarlige for alt indhold på deres Brugerkonti. En Bruger skal straks underrette os, hvis andre personer bruger dennes loginoplysninger uden dennes tilladelse.

En Bruger er forpligtet til at oplyse korrekte aktuelle oplysninger på sin Brugerkonto og holde disse oplysninger opdaterede til enhver tid.

 

Anmeldelser og bedømmelser

 

Brugere kan anmelde og bedømme de individuelle Behandlere efter gennemførte behandlinger hos dem.

Vi kan udføre automatiske scanninger for at finde upassende indhold eller skældsord, men vi vil ikke redigere, bedømme eller kontrollere tredjepartsmateriale, som er vist på Portalen, eller Brugeres anmeldelser og bedømmelser, som er vist på Portalen, inklusive chatrooms, opslagstavler eller andre kommunikationsfora.

Hvis en Bruger mener, at nogle anmeldelser, bedømmelser eller andet indhold på Portalen er anstødelige, diskriminerende, ærekrænkende eller på andre måder upassende, kan Brugeren informere os angående dette indhold ved at sende oplysninger om det indhold, som Brugeren betragter som upassende, og en begrundelse for, hvorfor denne finder dette indhold upassende.

Efter modtagelsen af oplysninger om det indhold, som en Bruger betragter som upassende, vil vi bedømme dette indhold og, udelukkende ud fra vores bedømmelse, beslutte os for at fjerne eller ikke fjerne indholdet.

Hvis en Bruger vil offentliggøre eller uploade noget materiale på Portalen (f.eks. anmeldelser, kommentarer i en blog eller andet materiale), vil denne give os tilladelse (uigenkaldeligt og gratis) til at bruge dette materiale på enhver måde og på enhver webside og i ethvert medie i hele verden, inklusive ændringer i dette materiale af praktiske og redaktionelle årsager. Dette kan også indebære syndikering af dette materiale for at vælge tredjeparts-sociale medier og -netværkssider.

Portalen kan stille en kommunikationsplatform til rådighed for Brugere. Indholdet på denne platform skal ikke forstås som råd eller anbefalinger fra vores side og skal heller ikke afspejle vores synspunkter. Health 24 garanterer heller ikke rigtigheden af de oplysninger, som Brugere offentliggør på Portalen eller tilhørende kommunikationsplatforme.

Vi er ikke ansvarlige for Brugeres omtaler, kommentarer, bedømmelser eller andre materialer.

En Bruger giver os rettigheder til at bruge de fremlagte materialer til alle formål, som falder under disse betingelser, og det vil ikke medføre brud på copyright, databaserettigheder, varemærker eller andre tredjepartsrettigheder.

Brugeres materialer skal være lovlige og kan ikke indeholde noget, som promoverer racisme, had eller fysisk fortræd mod andre.

Brugeres materialer må ikke indeholde personlige oplysninger om tredjeparter, inklusive efternavne, adresser, telefonnumre, e-mailadresser og betalingskortoplysninger.

Brugeres materialer må ikke indeholde nogen former for spam.

Vi forbeholder os ret til at afvise at offentliggøre Brugeres materialer, selvom materialerne er i overensstemmelse med disse betingelser.

 

Begrænsning af ansvar

 

Selvom vi gør alt for at have en høj datasikkerhed, er det desværre ikke muligt at garantere en fuldstændig sikkerhed for data, der formidles til, fra eller via Portalen. Der er altid en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til beskyttede data. Vi fralægger os ethvert ansvar for eventuelle brister i datasikkerheden.

Vi påtager os intet ansvar for udenforståendes brud på brevhemmeligheden, herunder i forbindelse med transport af e-mails eller indbrud i systemer tilhørende Health 24.

Portalen indeholder adskillige links til andre websider. Vi indestår ikke for kvaliteten og indholdet af det materiale, der findes på disse websider, ligesom vi ikke indestår for forholdene omkring de private eller juridiske personer, hvortil der fra Portalen sker formidling, eller hvortil der linkes.

Brugere kan ikke holde os ansvarlige for tab, skader, indirekte eller potentielle tab og besparelser, der måtte følge af, at vi opdaterer eller ændrer vores betingelser eller services.

Brugere kan heller ikke holde os ansvarlige for tab, skader, indirekte eller potentielle tab og besparelser, som de måtte lide på grund af driftsforstyrrelser eller driftsfejl, uanset af hvilken art, herunder EDB-virus og orm. Vi påtager os intet ansvar for tab af data.

Vi vil bestræbe os på at udføre alle kommercielt realistiske handlinger for at minimere perioder med driftsforstyrrelser.

Hvis vi kommer til at lave fejl på en Brugerkonto, vil vi bestræbe os på at rette disse fejl hurtigst muligt.

Vi kan ikke holdes ansvarlige for brud på vores forpligtelser i disse handelsbetingelser, hvis vi er forhindret i eller afholdt fra at overholde vores forpligtigelser af en årsag, der er uden for vores kontrol. Dette inkluderer brand, lynnedslag, oversvømmelse, ekstremt vejr, strejke, lockout, krig, civil uro eller fejl i telekommunikation eller computersystemer.

 

Børn og unge under 18 år

 

Aldersgrænsen for at oprette en Brugerkonto på Portalen er 18 år.

Hvis en Bruger vil booke en aftale med en Behandler på vegne af en anden person, skal Brugeren have en tilladelse fra denne person eller dennes forældre eller værger, hvis personen er under 18 år. Brugeren er også ansvarlig for alle betalinger til Klinikkerne ved en sådan booking.

 

Markedsføring

 

Health 24 har ret til at anvende nogle af Brugerens oplysninger til at markedsføre Portalen. Det betyder, at nogle oplysninger kan blive synlige på Health 24 og i tilhørende markedsføringsmaterialer. Vi offentliggør aldrig personligt identificerbare oplysninger.

 

Ophavsret

 

Alt materiale, der findes på Portalen, er beskyttet i henhold til loven om ophavsret, og det må ikke kopieres, reproduceres eller distribueres under nogen form – hverken helt eller delvist – uden en skriftlig tilladelse fra os. Overtrædelse af dette vil medføre et bødeforlæg fra vores side.

 

Misligholdelse af betingelser

 

Health 24 forbeholder sig ret til uden varsel at slette en bruger, såfremt denne misligholder disse betingelser. Vi ønsker naturligvis et godt forhold til alle vores brugere, og vores supportafdeling vil i tilfælde af misbrug som hovedregel kontakte den pågældende bruger med henblik på at fastslå, om misbruget skyldes en uforsætlig handling fra Brugerens side. Brugeren bør dog i alle tilfælde, hvor denne er i tvivl om regler og betingelser, henvende sig til vores supportafdeling og få vejledning og forklaring vedrørende korrekt brug af Health 24.

Brugeren må ikke drive en hvilken som helst form for kommerciel service eller bruge Portalen som en kilde til materialer eller kontaktdata til markedsføringsaktiviteter.

Det er ikke tilladt at publicere links til health24.dk uden skriftlig tilladelse.

Ved eventuelt misbrug anmelder vi forholdet til politiet og vil om nødvendigt tage retslige skridt for at få kompensation for eventuelt økonomisk tab og/eller skade.

 

Cookies

 

På health24.dk anvendes der cookies med det formål at optimere websitet og dettes funktionalitet og dermed gøre besøget så nemt som muligt. Cookies kan til enhver tid slettes fra computeren eller mobilenheden.

 

Lovvalg og værneting

 

Enhver tvist mellem parterne i anledning af aftalen og alt i forbindelse hermed afgøres efter dansk ret ved Sø-­ og Handelsretten i København. Hvis sagen falder uden for Sø­- og Handelsrettens kompetence, skal den behandles ved Københavns Byret.

 

Ændring af disse betingelser

 

Vi kan ændre disse betingelser, når vi finder det passende, og tilføje eller på anden måde tilrette disse betingelser. Venligst tjek disse betingelser fra tid til anden for at se, om der er nogen ændringer. Hvis du bruger Portalen, bekræfter du, at du er enig i alle de ændringer, som vi laver.