Psykoterapeuter i København

Her på siden kan du se en liste over private psykoterapeuter i København og andre byer. En psykoterapeut kan hjælpe ved at udføre kognitiv terapi, gestaltterapi, narrativ terapi og flere andre terapiformer med base i samtalen. Psykoterapeuten kan også anvende kreative, musiske, kropslige og hypnoterapeutiske metoder i terapien.

En psykoterapeut kan hjælpe dig, når du har brug for hjælp i forbindelse med psykiske og personlige udfordringer. Disse inkluderer IKKE svære psykiske lidelser, hvor der skal stilles en klinisk diagnose.

Prisen for en konsultation hos en psykoterapeut kan variere mellem ca. 600 til 1500 kr. per 60 min. alt afhængigt af konsultationstypen: psykoterapi, parterapi, familieterapi m.fl.

Hvad kan en psykoterapeut hjælpe med?

En psykoterapeuts kompetence er at yde rådgivning i tilfælde af milde psykologiske lidelser og personlige udfordringer, så klienten kan opnå større harmoni internt og i sine relationer.

En psykoterapeut vil umiddelbart ikke kunne hjælpe i tilfælde af dyb depression, hallucinationer, svær neurose og tvangsmæssige tilstande med maniske lidelser. I disse tilfælde vil en psykolog eller psykiater være de rette at søge hjælp hos.

Eksempler på problemer som en psykoterapeut kan hjælpe dig med er:

 • Kommunikationsvanskeligheder i forhold til børn, forældre, kolleger, venner og familie
 • Vanskeligheder i sociale situationer
 • Angst og fobier
 • OCD (tvangstanker)
 • Generthed
 • Intime problemer (af psykologisk art)
 • Problemer i parforholdet, utroskab, skilsmisse
 • Problemer med at finde en partner
 • Lavt selvværd og skyldfølelse
 • Irritabilitet, iltert temperament, vrede
 • Alderskriser: teenager, overgangsalder
 • Søvnløshed, mareridt, mangel på appetit
 • Problemer med at vælge retning i livet
 • Udbrændthed, depression, træthed
 • Stress
 • Dødsfald

Psykoterapeuter kan både yde rådgivning til individuelle og i grupper med formålet om at klienten får rettet på uhensigtsmæssig adfærd, giver slip på komplekser og indre blokeringer og opnår en bedre kommunikation i sociale situationer. Klienter har mulighed for at udvikle sin egen selverkendelse samt lære praktiske øvelser og teknikker i samarbejdet med en psykoterapeut.

Hvordan foregår sessioner hos en psykoterapeut?

Psykoterapien kan i visse tilfælde indledes med en kortere gratis samtale, hvor patient og psykoterapeut får en fornemmelse af hinanden. Andre gange vil terapien indledes med en almindelig betalt session af fuld længde.

I psykoterapi er det ikke kun metoden, som psykoterapeuten anvender, der har indflydelse på terapiens gode resultater. Forholdet mellem psykoterapeuten og klienten er mindst ligeså afgørende – det vil sige samspillet og den gode relation mellem de to parter.

Klienten vil i den første session beskrive sine problemer i detaljer, fortælle hvor længe de har stået på, hvordan han eller hun føler sig påvirket af dem i livet etc. Psykoterapeuten vil observere, lave notater og analysere klientens historie for derved at identificere årsagerne til de aktuelle lidelser. Psykoterapeuten kan desuden bede klienten om at få udført diverse tests (vedr. humør, hukommelse, koncentrationsevne etc.) for at indsamle yderligere information om klientens lidelser. I særlige tilfælde vil psykoterapeuten bede klienten om at få foretaget visse laboratorieundersøgelser såsom blodprøve o.a. Der kan også blive krævet yderligere diagnostik fra læge eller psykiater, hvis der er mistanke om somatiske eller hormonelle lidelser.

Psykoterapeuten lytter opmærksomt til klienten, stiller spørgsmål og lægger mærke til svar, reaktioner og kropssprog. Klientens livssituation vil som udgangspunkt altid være omdrejningspunktet for terapien.

Efter endt session vil der blive aftalt en ny tid, og terapien vil fortsætte med regelmæssige mellemrum, indtil klienten har opnået nok selverkendelse og øget bevidsthed til at han eller hun vil kunne løse og overkomme sine udfordringer og problemer ved egen hjælp. Terapien kan strække sig over et tidsrum på en enkelt session til flere år afhængigt af klientens problemstilling.

Metoder og specialiseringer inden for psykoterapi

Indenfor psykoterapien anvendes der mange forskellige metoder, og den enkelte psykoterapeut vil selv vurdere og udvælge en eller flere metoder i forhold til den enkelte klient. Eksempler på ofte anvendte psykoterapeutiske metoder er:

Psykodynamisk terapi

Denne metode har sit udspring i psykoanalysen, som Sigmund Freud grundlagde i slutningen af 1800-tallet. Psykoterapeuten vil arbejde med at hjælpe klientens ubevidste fortrængninger (undertrykte følelser, oplysninger eller situationer) op til overfladen og derved blive bevidst om dem. Når klienten bliver bevidst om sine ubevidste fortrængninger, vil klienten samtidigt opdage ubevidste motiver bag hans eller hendes måde at opleve verden på og handle ud fra. I psykodynamisk terapi bliver forholdet mellem terapeut og klient nøje studeret af terapeuten, da det antages at samme problemstillinger eller vanskeligheder er gældende i klientens forhold til andre mennesker.

Narrativ terapi (systemisk orienteret)

Ordet narrativ betyder fortælling. Og den narrative terapi tager lige netop udgangspunkt i klientens egen fortælling om sig selv, sit liv, om forholdet til sin familie etc. Klientens fortælling har nemlig betydning for, hvem han eller hun er som person, og hvilke mønstre han eller hun har for vane at følge på sin vej. I den narrative terapi tages der altså udgangspunkt i klientens egen viden, erfaringer og værdier, og terapeuten vil ud fra disse bemærke hvilke ”historier”, klienten har brug for at få styrket, og hvilke der bør mindskes, for at han eller hun kan fortsætte i en positiv retning.

Eksistentiel psykoterapi / humanitær psykoterapi

Denne metode tager som udgangspunkt fat i klientens forhold til de eksistentielle grundvilkår såsom frihed, ensomhed, døden og andre. Terapien centrerer sig derved mere om klienten end om problemet/symptomet.

Principperne i eksistentiel psykoterapeut siger, at hvert enkelt menneske har kapacitet til at øge sin selvbevidsthed. At angst er en naturlig del af det at være menneske. At livets betydning hele tiden ændrer sig, og at mennesket derfor hele tiden er nødt til at genoprette sig selv.

Målet med den eksistentielle psykoterapi er, at styrke klientens evner til at udvikle sit potentiale og selv være i stand til at træffe rationelle valg.

Kropsorienteret psykoterapi

Denne betegnelse dækker over flere psykoterapeutiske metoder, hvor kroppen og psyken anses for at være sammenkoblet og derved påvirker hinanden. I nogle af de kropsorienterede psykoterapeutiske metoder vil psykoterapeuten forsøge at påvirke klientens krop (og derved psyke) med direkte fysisk kontakt. I andre metoder vil de kropslige forhold blive inddraget som et emne i den terapeutiske samtale.

Målet med kropsorienteret psykoterapi er at frigøre konfliktfyldte følelser og handlemåder, som blandt andet kan have udtryk i kropsholdninger og spændingsmønstre.

Kognitiv adfærdsterapi

I denne psykoterapeutiske metode fokuseres der på klientens negative eller forstyrrende tankemønstre og den uhensigtsmæssige adfærd, som disse kan have ført til. Målet er, ved hjælp af samtale og praktiske øvelser, at påvirke og ændre dem.

I reglen er kognitiv adfærdsterapi en relativt hurtig terapiform, som med strukturerede ugentlige samtaler varer omkring tre måneder (alt efter klientens problemstillinger). Terapeuten vil ofte give klienten ”hjemmearbejde mellem sessionerne i form af øvelser og lignende.

Kognitiv adfærdsterapi bliver ofte anvendt, når klienten lider af depression eller angst. Metoden kan dog også have gavnlig effekt ved en lang række andre psykiske problemer.

Det er nemt at booke en tid hos psykoterapeut på Health 24

Hvis du har brug for at snakke med en psykoterapeut, så kan du let finde frem til den rette her på portalen. Health 24 er en moderne sundhedsportal, og vores søgefunktioner gør det let for dig at finde, vælge og booke en psykoterapeut eller anden behandler. Når du søger, kan du sortere psykoterapeuterne efter navnet på behandleren eller klinikken, eller du kan søge på den gade eller by, hvor du ønsker at se psykoterapeuten (det kan være enten tæt ved dit hjem, dit arbejde eller f.eks. ved dit sommerhus).

Psykoterapeuterne på Health 24 tilbyder naturligvis også forskellige ydelser, og du kan vælge at søge efter en psykoterapeut, som behandler depression, angst, skilsmisse og mange andre.

Andre brugere og tidligere klienter hos psykoterapeuterne har skrevet anmeldelser, som du kan læse, og desuden har den enkelte psykoterapeut en tekst på sin profil vedrørende sin faglige baggrund, uddannelse og meget andet. På profilen kan du også se billeder af psykoterapeuten og hans eller hendes klinik, hvor terapien vil foregå.

Hvis du er medlem af en sundhedsforsikring som f.eks. Sygeforsikringen "danmark", kan du søge på psykoterapeuten ud fra disse kriterier.

Priser på psykoterapi i København
Ydelse Pris
Psykoterapi (15 m. forsamtale), Pia Jensen, Inspirer Gratis
Psykoterapi (studieklient, 60 min.), Psykoterapi ved Birgitte Stokbro 350 kr.
Psykoterapi (60 min.), Betinna Sidor, mindground 800 kr.
Psykoterapi (60 min.), Tina Kaspersen, Vækstrum 850 kr.
Psykoterapi (60 min.), Kirsten Østrup, Mind Me 950 kr.
Anger management / vredeshåndtering (6 x 50 min.), Magnus Rösing, Dynamisk Samtale 3500 kr.
Hypnoterapi (120 min., 1. session), Lene Chee, CheeHypnose 1200 kr.
Narcissisme (60 min.), Psykoterapeut Britta Sjøholm 900 kr.
Online terapi (60 min.), Psykoterapeut Marthine Graugaard 500 kr.
Online terapi (skriftlig terapi pr. uge), Terapeut og Coach Rikke Thue Schick-Hansen 400 kr.
Stress terapi (60-70 min.), Psykoterapeut Christian Uhrskov 650 kr.
Traumeterapi (60+ min.), Psykoterapeut & kropsterapeut Alex Gamberini 800 kr.

Psykoterapeut

Amagertorv 14B

1160 København K

Psykoterapeut

Wildersgade 7

1408 København K

Psykoterapeut

Holbergsgade 26

1057 København K

JÆVNLIGT BOOKET

Psykoterapeut

Masnedøgade 20

2100 København Ø

Psykoterapeut

Hf. Elmebo 15

2300 København S

Psykoterapeut

Jomsborgvej 23a

2900 Hellerup

Psykoterapeut

Rådhusvej 1

2920 Charlottenlund

Psykoterapeut

Skeltoftevej 6

2800 Kongens Lyngby

Samtaleterapeut

Klampenborgvej 241, 1.th

2800 Kongens Lyngby

Hypnoterapeut

Torvet 9

3400 Hillerød